جعبه کف‌خواب

امروزه استفاده از جعبه‌های کف‌خواب در بسیاری از مراکز اداری و تجاری امری ضروری می‌باشد.
در بسیاری از ساختمان‌ها که امکان نصب پریزهای دیواری نبوده و یا محدود است،استفاده از این محصول امکان اجرای شبکه برق و رایانه یکپارچه را فراهم می‌آورد و با توجه به تجمع چندین پریز در یک جعبه،دسترسی و انشعاب را تسهیل کرده و زیبایی محیط را حفظ می‌نماید.